Miljøpolitik hos Anelyst Autoteknik ApS

Autoværkstedet Anelyst Autoteknik ApS lægger stor vægt på, at værkstedets aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det ydre miljø under hensynstagen til tekniske og økonomiske muligheder. Vi forpligter os til, som minimum, at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav.

Værkstedet har i 2011 gennemgået en komplet energioptimering og i 2012 fået termofotograferet hele bygningen, så vi med sikkerhed kan sige, at vi bruger vores energi optimalt.

Virksomheden vil mindst en gang årligt vurdere muligheden for miljøtekniske forbedringer af værkstedets aktiviteter.

Anelyst Autoteknik ApS lægger vægt på, at alle medarbejdere personligt inddrages i miljøarbejdet og at alle medarbejdere orienteres om virksomhedens hensigter på miljøområdet.

Vores fokusområder er følgende:

Begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer.

Overholde gældende lovgivning og krav.

Alle affaldsformer behandles optimalt i forhold til opbevaring og genanvendelse.

Ved valg af kemiske produkter, indgår en vurdering af produktets effekt på mennesker og miljø.

Arbejde for indførelse af forbedrede metoder til miljøbehandling af biler på eget værksted.

Hos Anelyst Autoteknik ApS vil vores miljøpolitik være tilgængelig for offentligheden, og vi vil opretholde et miljøsystem, der til en hver tid som minimum modsvarer alle de krav, der stilles i autobranchen.